Back to China Train Schedule Homepage

China Train Schedule

Major Stations

Shanghai Beijing Nanjing Hangzhou Tianjin Suzhou

Major Train Lines

Shanghai to Nanjing via Suzhou, Wuxi, Changzhou, Zhenjiang

Shanghai to Hangzhou via Jiaxing