Flight from Shanghai (SHA) to Huangshan (TXN)

Returning flight: Huangshan to Shanghai
AirAirlCodeFromToDeptArrvDayPriceBook
MU5583MU5583SHATXN180519101234567$71 USD
or 580 RMB
Book MU5583 Now
FM565FM565SHATXN210022001234567$71 USD
or 580 RMB
Book FM565 Now
MU7703MU7703SHATXN211022101234567$71 USD
or 580 RMB
Book MU7703 Now