Flight from Shanghai (SHA) to Tianjin (TSN)

Returning flight: Tianjin to Shanghai
AirAirlCodeFromToDeptArrvDayPriceBook
MU5171MU5171SHATSN080009401234567$126 USD
or 1030 RMB
Book MU5171 Now
FM133FM133SHATSN081510001234567$126 USD
or 1030 RMB
Book FM133 Now
HU7206HU7206SHATSN112013151234567$126 USD
or 1030 RMB
Book HU7206 Now
CA1534CA1534SHATSN105512401234567$126 USD
or 1030 RMB
Book CA1534 Now
MU5281MU5281SHATSN120013351234567$126 USD
or 1030 RMB
Book MU5281 Now
HU7208HU7208SHATSN174019201234567$126 USD
or 1030 RMB
Book HU7208 Now
CA1524CA1524SHATSN181019551234567$126 USD
or 1030 RMB
Book CA1524 Now
MU5179MU5179SHATSN214523301234567$126 USD
or 1030 RMB
Book MU5179 Now