Flight from Shanghai (SHA) to Jinjiang (JJN)

Returning flight: Jinjiang to Shanghai
AirAirlCodeFromToDeptArrvDayPriceBook
MU3872MU3872SHAJJN090510201234567$111 USD
or 910 RMB
Book MU3872 Now
MF8514MF8514SHAJJN124514051234567$111 USD
or 910 RMB
Book MF8514 Now
MF8582MF8582SHAJJN204522051234567$111 USD
or 910 RMB
Book MF8582 Now