Flight from Shanghai (SHA) to Zhengzhou (CGO)

Returning flight: Zhengzhou to Shanghai
AirAirlCodeFromToDeptArrvDayPriceBook
MU5381MU5381SHACGO075009301234567$98 USD
or 800 RMB
Book MU5381 Now
CZ3592CZ3592SHACGO102512101234567$98 USD
or 800 RMB
Book CZ3592 Now
FM381FM381SHACGO141015501234567$98 USD
or 800 RMB
Book FM381 Now
CZ3594CZ3594SHACGO150016401234567$98 USD
or 800 RMB
Book CZ3594 Now
MU5981MU5981SHACGO165518201234567$98 USD
or 800 RMB
Book MU5981 Now
CZ3598CZ3598SHACGO193021101234567$98 USD
or 800 RMB
Book CZ3598 Now